Jak informuje CORDIS, czyli Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju Zakażenia helmintami (robakami pasozytniczymi) stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia inwentarza żywego, zarówno tego żyjącego w gospodarstwach, jak i swobodnie wypasanego. Opracowanie szczepionki ma decydujące znaczenie, jeśli weźmiemy pod uwagę rozwój i rozprzestrzenianie się lekoodpornych helmintów, jednak te dostępne obecnie chronią zaledwie przed niewielkim ułamkiem tych pasożytów.

Konsorcjum finansowanego ze środków UE projektu 'Vaccines against helminth infections' (PARAVAC) szuka sposobu na zniwelowanie tej luki w dostępności szczepionek przeciw helmintom. Partnerzy konsorcjum skoncentrowali się na opracowaniu szczepionek przeciw pasożytom Cooperia oncophora (nicień żołądkowo-jelitowy) występującym u bydła, Haemonchus contortus (nicień żołądkowo-jelitowy) występującym u owiec i kóz oraz przeciw motylicy wątrobowej, Fasciola hepatica. Głównym celem badania było opracowanie jednej prototypowej szczepionki, a następnie jej skomercjalizowanie.

Strategia opracowania szczepionki polega na odizolowaniu białek od wydzielin pasożytniczych i ekstrakcji, a następnie produkcji ich form syntetycznych. Zidentyfikowano również białka docelowe dla bydlęcej glisty żołądkowej Ostertagia ostertagi, bydlęcej glisty płucnej Dictyocaulus viviparus oraz psiego tasiemca Echinococcus granulosus. Opracowano nowoczesne podejście do podawania antygenu szczepionki za pomocą biofilmu do przewodu żołądkowo-jelitowego przy użyciu rekombinowanych bakterii Bacillus subtilis. 

Jak podaje CORDIS - testy na rekombinowanych immunogenach w ramach programów szczepień w regionach endemicznych przyniosły obiecujące rezultaty. Dalsze nakreślenie mechanizmów ochrony immunologicznej w opracowanych szczepionkach powinno zmaksymalizować ich wpływ immunoochronny i określić najlepsze sposoby podawania szczepionek.

PARAVAC prowadzi bliską współpracę z branżą zdrowia zwierząt, organizacjami rolników i innymi zainteresowanymi stronami, w ramach której definiowane I optymalizowane są parametry szczepionek do komercyjnej produkcji. Biorąc pod uwagę pojawienie się odporności na leki przeciwhelmintowe, szczepionki PARAVAC przyjmują alternatywne podejście do zapobiegania zakażeniom helmintami. W perspektywie długoterminowej projekt wpłynie na poprawę poziomu życia zwierząt ich zdrowotność, a ostatecznie poprawi efektywność ich produkcji. 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!