Najważniejsze parametry, które znalazły się w niej to:

● wzrost gospodarczy na poziomie 3,6 proc.

● wzrost cen usług i towarów 1,3 proc.

● deficyt budżetowy na poziomie 2,9 proc., czyli 59,4 mld zł

● średnie wynagrodzenie w gospodarce 4263 zł

● dochody budżetu na poziomie 326 mld zł

● wydatki budżetowe na poziomie 384 mld zł

Wśród wydatków związanych z rolnictwem znalazły się zwiększona o 700 mln zł dotacja budżetowych do ubezpieczeń rolniczych  oraz dotacja do KRUS w wysokości 15,2 mld zł.

Większe będą  również wydatki na budowę i konserwację dróg i linii kolejowych, w tym w znacznym stopniu dróg gminnych i linii kolejowych poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Podobał się artykuł? Podziel się!