Jak mówił prezes, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników to nie tylko ubezpieczenia i świadczenia, ale także profilaktyka zdrowotna i działalność prewencyjna. W ramach profilaktyki zdrowotnej realizowany jest po raz czwarty program przesiewowy słuchu u wiejskich dzieci oraz dwa nowe pilotażowe programy: badania USG tarczycy i jamy brzusznej i kompleksowe badania zdrowotne dla dorosłych mieszkańców wsi.

Badania przesiewowe słuchu KRUS i Fundusz Składkowy realizuje we współpracy ze stowarzyszeniem "Człowiek Człowiekowi" i Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Program ten rozpoczęła się we wrześniu br. i będzie też realizowany w następnym roku. Obejmie on 165 tys. dzieci z wiejskich szkół podstawowych, a szczególnie z klas pierwszych, z terenu całego kraju.

Po raz pierwszy w tym roku przeprowadzone zostaną badania USG rolników wykonywane w mobilnych gabinetach. Obejmą one ok. 4,5 tys. osób. Na badanie mieszkańcy wsi ubezpieczeni w KRUS z województw: mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego i małopolskiego mogą zapisać się na bezpłatnej infolinii.

Kolejny program profilaktyki prozdrowotnej to kompleksowy program badań zdrowotnych mieszkańców wsi, który już rozpoczął się od września br. i potrwa do końca 2016 r. Badania przeprowadza Instytut Medycyny Wsi. Badaniami zostanie objętych ponad 9 tys. osób z kilku województw. M.in. wykonane zostaną badania krwi na cukier, cholesterol, TSH (tarczyca), badania w kierunku boreliozy, USG jamy brzusznej oraz tarczycy, badania wydolnościowe itd.

"Realizacja tych programów jest reakcją na utrudniony dostęp rolników do badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych. Ale też chcielibyśmy przez taką formę badań zachęcić rolników do wykonywania badań profilaktycznych i wyrównać szanse w zdrowiu mieszkańców wsi" - wyjaśnił Brzósko.

Prof. Alfred Owoc, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Medycyny Wsi z Lublinie zwrócił uwagę, że tak duże badania jak w przypadku badań przesiewowych mieszkańców wsi realizowane są głównie w dużych skupiskach, a te są unikalne, bo obejmują mieszkańców z rozproszonych wsi. Każde badanie trwa ok. 90 minut i pozwala na postawienie rekomendacji zdrowotnych - zapewnił profesor.