- Wartości KBW na terenie Polski względem poprzedniego okresu raportowania uległy zwiększeniu, średnio dla kraju były one wyższe o 16 mm. Na terenie Polski południowej i południowo-wschodniej notowano największy wzrost tych wielkości od 20 do nawet 100 mm. Natomiast w północnych i północno-zachodnich rejonach kraju względem poprzedniego okresu, notowano obniżenie wartości KBW wynoszące od 20 do 50 mm – wynika z danych przytoczonych przez prof. Andrzeja Doroszewskiego z IUNG.

- Obecna sytuacja pogodowa sprawia, że pomimo dużej suszy glebowej zasoby wody w glebie były na tyle wystarczające, że posiany rzepak wzszedł. Jednakże obserwowane są znaczne ubytki we wschodach, jak również trzeba stwierdzić, że są one bardzo nierównomierne. Dalszy okres z małymi opadami może pogorszyć sytuację na tyle, że przed zimą rośliny nie wykształcą dobrej rozety z 8-10 liśćmi a szyjka korzeniowa nie osiągnie średnicy 10 mm, co spotęguje dalsze straty w plonach tych upraw. Występujące warunki pogodowe sprawiły, zwłaszcza we wschodnich i południowo –wschodnich rejonach kraju polepszenie warunków wilgotności gleb, ale niestety poprawa tych warunków jest niezbyt duża dla uprawy buraka cukrowego. Niekorzystne warunki w wegetacji roślin w poprzednich okresach są na tyle duże, że obecna sytuacja pogodowa nie jest już w stanie spowodować znacznego wzrostu plonu tych upraw – informuje prof. Doroszewski.

W najnowszym raporcie sięgającym okres sierpnia i września największe zagrożenie suszą rolniczą występuje na obszarze województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego. Na tym terytorium deficyt wody wynosi od 170 do 199 mm. Znaczny niedobór wody dla rolnictwa notowany jest poza tym na terytorium woj. lubuskiego, podlaskiego oraz w zachodniej części woj. śląskiego, wynosi on od 150 do 170 mm.

- Obecnie zagrożenie suszą w Polsce występuje dla rzepaku i rzepiku uprawianych na glebach II kategorii oraz dla buraka cukrowego uprawianego na glebach II i III kategorii podatności na suszę. Susza dla rzepaku i rzepiku występuje w 9 województwach kraju, w 899 gminach (w 29,3 proc. gminach Polski) na 9,7 proc. gruntów ornych – wynika z raportu.