Jak zaznaczył w piątek na konferencji prasowej minister rolnictwa Marek Sawicki, powstanie kolejnych CKU spowoduje, że przy wszystkich 45 zespołach szkół rolniczych prowadzonych przez resort takie placówki będą funkcjonować.

"Chcemy, by były to ośrodki, które będą funkcjonowały na potrzeby naszych szkół rolniczych i środowisk z nimi związanych, ale także na potrzeby szkół rolniczych samorządowych" - powiedział Sawicki.

Zgodnie z wprowadzoną w roku szkolnym 2012/2013 reformą szkolnictwa zawodowego odstąpiono od kształcenia w konkretnym zawodzie na rzecz takiego nauczania, by w wyniku niego uczeń zdobywał poszczególne kwalifikacje konieczne do wykonywania danej pracy (jedna, dwie lub trzy - ich liczba jest zależna od złożoności zawodu). Zdobycie każdej kwalifikacji zostaje potwierdzone egzaminem, a w rezultacie złoży się na konkretne uprawnienia zawodowe. Wiosną 2013 r. przeprowadzono pierwsze egzaminy kwalifikacyjne.

Część kwalifikacji zdobywanych przez uczniów jest taka sama w zasadniczych szkołach zawodowych i w technikach. Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, który chce kształcić się dalej, tak by osiągnąć tytuł technika, może to zrobić w liceach dla dorosłych (trafia od razu do II klasy), a jednocześnie zdobywać kolejne kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Nauka w liceach dla dorosłych daje zaś możliwość zdania matury.

Kursy kwalifikacyjne zawodowe, prowadzone są m.in. przez centra kształcenia ustawicznego, są nieodpłatne. Na zajęciach uczą ci sami nauczyciele, którzy uczą w technikach.

Obecnie w Polsce działa około 200 szkół rolniczych. Obok 45 zespołów szkół rolniczych prowadzonych przez ministra rolnictwa funkcjonuje blisko 150 zespołów szkół, dla których organem prowadzącym są powiaty.

Dualizm szkół to efekt reformy z 1998 r., kiedy prowadzenie szkół średnich prowadzonych przez resorty gospodarcze przekazano samorządom. W 2007 r. zmieniono prawo, umożliwiając powrót szkół rolniczych, na mocy indywidualnych porozumień z powiatami, w gestie ministra rolnictwa.

Obecnie w szkołach rolniczych podległych resortowi kształci się 13,7 tys. uczniów, naucza w nich 1,7 tys. nauczycieli. Jak poinformował Sawicki, z roku na rok liczba zainteresowanych nauką w resortowych szkołach rolniczych wzrasta.