Notowanie cen Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Szuwary
we Lwowie (Ukraina) w okresie 29 sierpnia - 14 września 2007
ceny za 1 kg

     

30.08.2007

14.09.2007

zmiana ceny średniej w PLN

cena min.

cena średnia

cena maks.

cena min.

cena średnia

cena maks.

UAH

PLN

UAH

PLN

UAH

PLN

UAH

PLN

UAH

PLN

UAH

PLN

kapusta 

1,5

0,84