Notowanie cen Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Szuwary
we Lwowie (Ukraina)

w okresie 14 września – 09 października 2007 r.
ceny za 1 kg

     

14.09.2007

09.10.2007

zmiana ceny średniej w PLN

cena min.

cena średnia

cena maks.

cena min.

cena średnia

cena maks.

UAH

PLN

UAH

PLN

UAH

PLN

UAH

PLN

UAH

PLN

UAH

PLN

kapusta 

1,1

0,6

1,15