Wynik z działalności operacyjnej wzrósł do 3 657 tys. USD w porównaniu do 2 395 tys. USD osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk netto Grupy wzrósł o 1 proc. do 1 817 tys. USD, natomiast wartość EBITDA wzrosła o 51,7 proc. do 6 178 tys. USD rok do roku.

- Sprzedaż wzrosła w wyniku decyzji operacyjnych związanych z zarządzaniem oraz w związku z efektywnym wprowadzaniem strategii dywersyfikacji działalności Grupy. W pierwszym kwartale 2013 roku osiągnęliśmy pozytywne wyniki. Naszym celem jest zwiększenie udziału nierolniczych segmentów w przychodach ogółem oraz ograniczenie czynnika sezonowości - powiedział Sergiej Kasianov, przewodniczący Rady Dyrektorów KSG Agro S.A.

Grupa podpisała porozumienie z Netafim w związku z dostawą systemów irygacyjnych oraz technologii na powierzchni 1402 ha gruntów ornych. Pierwsza linia kompleksu hodowli trzody chlewnej została przebudowana oraz spółka przyjęła pierwszą dostawę macior w ilości 1466 sztuk.

Grupa uzgodniła pożyczki z Alfa Bank i Credit Agricole oraz ponownie odnowiła linie kredytowe odpowiednio na 6,2 mln USD oraz 3 mln USD. Program skupu akcji jest przeprowadzany od marca 2013, w wyniku czego KSG Agro pozyskało już 85 tys. USD wpływów pieniężnych z działalności finansowej. Spółka uzyskała również wyniki z inspekcji upraw wykonanej przez międzynarodową firmę Cotecna.
Przeciętne przewidywane plony zbóż ozimych w 2013 r. mogą wynieść: 4,2 t/ha dla pszenicy ozimej, 2,6 t/ha dla ozimego rzepaku oraz 3,6 t/ha dla jęczmienia ozimego.

- Zarząd planuje rozszerzenie udziału ziem uprawnych pod pszenicę, jęczmień i kukurydzę, w celu zróżnicowania przychodów i zwiększenia efektywności wykorzystania gruntów. Ważnym elementem jest również pogłębienie pionowej integracji przez rozwój segmentu przetwórstwa żywności, w celu zwiększenia rentowności i zmniejszenia ryzyka wynikającego z wahań ceny zbóż - podaje firma.

W związku ze strategią dywersyfikacji działalności Grupy przewidywana sprzedaż pelletu oraz segmentu hodowli trzody chlewnej, łącznie, ma wynosić 30 proc. całości przychodów Grupy w roku 2016.

Zróżnicowanie działalności pomaga też utrzymać płynność na odpowiednim poziomie przez cały rok finansowy, co w konsekwencji przyczynia się do rozwiązania problemu sezonowości przepływów pieniężnych, który jest przypisywany spółkom z sektora rolnego.

Podobał się artykuł? Podziel się!