Zgodnie z danymi w/w resortu, najlepsze wyniki uzyskały: Obwód Winnicki (gdzie omłócono około 1,9 mln ton roślin uprawnych), Obwód Charkowski (około 1,7 mln ton) oraz Obwód Odeski (1,5 mln ton).
Najlepszy wskaźnik urodzajności odnotowano w przypadku Obwodu Kijowskiego i Obwodu Chmielnickiego (4,1 t/ha).

Ponadto, przedstawiciele Ministerstwa poinformowali, że od początku roku marketingowego 2012/2013 do 30 lipca br. Ukraina wyeksportowała 1,2 mln ton zboża (trzykrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku marketingowego), z czego eksport pszenicy wyniósł 238,7 tys. ton, kukurydzy - 782,5 tys. ton, jęczmienia - 42,5 tys. ton. Dodatkowo na eksport zakontraktowano 1,85 mln ton zboża, w tym pszenicy - 738 tys. ton, jęczmienia - 651 tys. ton i kukurydzy - 449 tys. ton.

Minister Polityki Rolnej i Żywnościowej Ukrainy M. Prysiażniuk poinformował, iż według ocen resortu w roku marketingowym 2012/2013 podaż zboża na rynku Ukrainy wyniesie około 57,4 mln ton, a jego eksport - od 20 do 22 mln ton (w poprzednim roku marketingowym eksport zbóż z Ukrainy wyniósł 21,8 mln ton). Równocześnie Minister M. Prysażniuk ogłasił, że w celu zapewnienia stabilizacji na krajowym rynku zbóż Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywnościowej Ukrainy podpisało aneks do uprzednio podpisanego memorandum z największymi eksporterami zboża z Ukrainy, zgodnie z którym do 1 września 2012 r. uzgodnione mają zostać wielkości zbóż przeznaczonych na eksport. Minister podkreślił, że obecnie nie ma podstaw do wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń w eksporcie zbóż z Ukrainy, jednak przy osiągnięciu poziomu 80 proc. zadeklarowanego przez eksporterów poziomu resort ten przeprowadzi stosowne konsultacje z eksporterami, a o ewentualnym wprowadzeniu ograniczeń jest zobowiązany ich poinformować z 2 miesięcznym wyprzedzeniem.

Według ocen różnych ekspertów, w 2012 r. na Ukrainie zebranych zostanie 44-47 mln ton zboża.

Podobał się artykuł? Podziel się!