Dodatkowo uzgodniono, iż w świadectwie będą wpisywane numery gospodarstw a numery zwierząt – na załączniku do świadectwa, który nie musi być wydrukowany na papierze zabezpieczonym.

Świadectwa zdrowia uzgodnione pomiędzy UE a RU oraz bilateralnie pomiędzy PL a RU będą obowiązywały przy eksporcie na terytorium Unii Celnej do dnia 1 stycznia 2013 roku.

Powyższe uzgodnienia wymagają ostatecznego potwierdzenia poprzez podpisanie protokołu z posiedzenia.

Ponadto nadal trwa ustalanie kwestii wprowadzania zasady pre-listingu dla polskich zakładów mięsnych, uznania przez stronę rosyjską regionalizacji na poziomie powiatu w zakresie BSE oraz uzgodnienia świadectwa zdrowia na surowce pochodzenia zwierzęcego do produkcji karmy dla zwierząt, nie przeznaczone do spożycia przez ludzi. Podobał się artykuł? Podziel się!