Rozmawiano na temat planowanego wprowadzenia inspekcji zagranicznych producentów towarów pochodzenia zwierzęcego – przedstawicielka delegatury Komisji Europejskiej w Kijowie U. Hauer poinformowała na podstawie niedawnych rozmów m.in. z kierownictwem ukraińskich służb weterynaryjnych o działaniach podejmowanych przez KE w celu zminimalizowania negatywnego wpływu tej regulacji. Stwierdziła, że pełne zablokowanie wejścia w życie tej regulacji jest mało prawdopodobne. W związku z tym strona unijna zamierza aktualnie skoncentrować się na ograniczeniu szczegółowości planowanych inspekcji i odsunięciu wejścia w życie tej regulacji w czasie (obecnie planowany termin to 14 stycznia 2010). Poprosiła przedstawicieli państw członkowskich o wzajemne informowanie się o działaniach podejmowanych przez poszczególne państwa w związku z tą regulacją, w tym o zakresie, liczbie i formie planowanych i przeprowadzonych inspekcji oraz ich wynikach. Hauer przekazała również projekt wystąpienia Wspólnot Europejskich na posiedzeniu Komitetu SPS WTO w sprawie ukraińskiej notyfikacji.

Poruszano też instrumentów ograniczających import mięsa – projekt ustawy przewidujący wprowadzenie od 1 stycznia 2010 r. „tymczasowej opłaty rolnej” (w odniesieniu do pozycji 0203, 0206, 0207 i 1600 klasyfikacji towarów) nie został dotąd zgłoszony pod obrady parlamentu. W tym przypadku okolicznością sprzyjającą może być istniejące prawdopodobieństwo ponownego zablokowania prac Rady Najwyższej w najbliższych tygodniach.

Dyskutowano o zwrocie podatku VAT eksporterom – A. Derevyanko, Szefowa Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu (czołowej organizacji lobbingowej zrzeszającej inwestorów zagranicznych na Ukrainie) podkreśla - mimo podejmowanych przez EBA interwencji - brak istotnego postępu w tej sprawie. Poinformowała, że przedstawiciele kierownictwa Państwowej Administracji Podatkowej w trakcie niedawnej rozmowy wprost sugerowali, aby firmy chcące szybciej odzyskiwać należny VAT wpłacały z wyprzedzeniem zaliczki na podatek dochodowy (co było od pewnego czasu praktykowane przez poszczególne podatkowe administracje terenowe).

Źródło:farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!