Notowanie cen Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Szuwary
we Lwowie (Ukraina)
w okresie 23 czerwca 2008 r. – 07 lipca 2008 r.
ceny za 1 kg

     

23.07.2008

07.07.2008

zmiana ceny średn. w PLN

cena min.

cena średnia

cena maks.

cena min.

cena średnia

cena maks.

UAH

PLN

UAH

PLN

UAH

PLN

UAH

PLN

UAH

PLN

UAH

PLN

Kapusta młoda

1.4

0,65

1.5

0,7

1.6

0,74

0,7

0,32

0,8

0,37

0,9

0,42

-0,28