Wynik Grupy na działalności operacyjnej wzrósł o 16 proc. do kwoty 16,598 mln USD z poziomu 14,342 mln USD w analogicznym okresie 2012 r. Zysk netto Grupy wzrósł o 13 proc. do 11,785 mln USD. Suma aktywów spółki wzrosła o 35 proc. do 275,613 mln USD.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2013 r. przychody związane ze sprzedażą nasion wzrosły 19-krotnie do kwoty 14,029 mln USD. Przyczyną tego stanu rzeczy było znacznie powiększenie powierzchni zasiewów i wydajności plonów rzepaku. Przychody ze sprzedaży pszenicy wzrosły o 69% do 7,552 mln USD, głównie z powodu wzrostu wydajności plonów i związanego z nim zwiększenia wolumenu sprzedaży ziaren z 18 533 ton do 47 833 ton, czyli o 158 proc.

KSG Agro w dalszym ciągu prowadzi przebudowę i modernizację swojego kompleksu zabudowań do produkcji trzody chlewnej. W październiku w kompleksie tym urodziły się pierwsze prosięta z macior pochodzących od duńskiej spółki hodowlanej.

Ponadto dzięki realizacji pilotażowego projektu nawadniania upraw (na 400 ha powierzchni zasiewów w obwodzie dniepropietrowskim i na 1100 ha na Krymie) uzyskano wysoką wydajność plonów kukurydzy. Dalsze zwiększanie areałów objętych systemem nawadniania pozwoli znacznie zwiększyć wydajność z hektara oraz zredukować zależność od warunków atmosferycznych.
W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2013 r. spółki Grupy zawarły szereg umów, dzięki którym przejęły kontrolę nad około 6 tys. ha ziemi, kontynuując tym samym realizację przyjętej strategii rozwoju Grupy.

KSG Agro S.A. prowadzi działalność niemal we wszystkich segmentach rynku rolnego, w tym w wytwarzaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i sprzedaży produktów rolnych. Spółka rozwija segment hodowli inwentarza żywego oraz rozpoczęła produkcję biopaliw. Suma areałów należącego do spółki banku ziemi wynosi 96 tys. ha. Akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podobał się artykuł? Podziel się!