W ubiegłym roku warunki pogodowe w niektórych regionach Ukrainy były niekorzystne dla upraw ziemniaka. W efekcie podaż ziemniaka na rynku osłabła, a ceny znacząco wzrosły.

Obecne ceny ziemniaka już trzykrotnie przekraczają ceny z analogicznego okresu w 2012 r i w lutym wynoszą 4,7 hrywny za kg czyli ok. 1,63 zł za kg.

W czernichowskim klastrze IMC utrzymywały się korzystne warunki dla tej uprawy. Region Czernichowa jest tradycyjnie jednym z najbardziej sprzyjających dla ziemniaka pod względem jakości ziemi oraz warunków klimatycznych. To pozwala IMC osiągać dużą wydajność tej uprawy z hektara. W ubiegłym roku Spółka zebrała 20,8 tys. ton ziemniaka z wydajnością 32 t/ha, co dwukrotnie przewyższa średnią na Ukrainie.

Średnia cena sprzedaży ziemniaka przez IMC w ubiegłym roku była dwa razy wyższa od poziomów z 2012 r. Jak podaje spółka, jej przewagą są również wyspecjalizowane magazyny, które pozwalają na sprzedaż warzywa głównie zimą, kiedy ceny ziemniaka są najwyższe.

Ubiegły rok był również udany dla mlecznego segmentu IMC. Wzrost spożycia produktów mlecznych na Ukrainie, zwiększona aktywność eksporterów serów sprzyjały zwiększeniu popytu na mleko dobrej jakości i w konsekwencji zwyżce cen.

W 2013 r. farmy Grupy wyprodukowały 23,7 tys. ton mleka, co o 12 proc. przewyższa wynik 2012 roku. Przy czym cena sprzedaży mleka była o 34 proc.n wyższa niż w 2012 r. Wielkość produkcji mleka pozwala IMC zakwalifikować się do pierwszej dziesiątce producentów surowca na Ukrainie.

- Obecność segmentu mlecznego i produkcja ziemniaka w naszych strukturach sprawia, że nasz model biznesowy jest bardziej stabilny oraz zapewnia dopływ gotówki przez cały rok. Obecnie pracujemy w normalnym trybie, bez zakłóceń. Dostarczamy ziemniaki i mleko klientom oraz stabilnie wypełniamy kontrakty na eksport kukurydzy. Przygotowujemy się również do kampanii siewnej - wyjaśnia Alex Lissitsa, Prezes IMC.

Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Obecnie grupa zarządza bankiem ziemi o powierzchni 136,7 tys. ha. Od maja 2011 roku IMC jest notowane na GPW.

Podobał się artykuł? Podziel się!