Przed transakcją ING OFE posiadał 603 500 akcji, co stanowiło 4,04 udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki.

Po transakcji ING OFE posiada 821 886 akcji, co stanowi 5,51 proc. udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki.

KSG Agro jest pionowo zintegrowanym holdingiem, działającym niemal we wszystkich segmentach rynku rolnego, włączając produkcję, przechowywanie, przetwórstwo i sprzedaż produktów rolnych. Spółka jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!