Wg informacji Służby Prasowej Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, rozmowy w tej sprawie przeprowadzone zostały z przedstawicielami dwóch zakładów produkcji cukru, położonych w Gorochowie i Władimir-Wołyńsku. W ocenie przedstawicieli Krajowej Spółki Cukrowej S.A., Obwód Wołyński jest najbardziej atrakcyjnym regionem Ukrainy pod względem rozwoju produkcji cukru. Zakłada się, iż środki pieniężne spółki zainwestowane zostaną w dzierżawę gruntów rolnych oraz hodowle buraków cukrowych.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. powstała w sierpniu 2002 r. i jest największym w Polsce i siódmym, co do wielkości, producentem cukru w Europie. Udział spółki w krajowym rynku cukru wynosi blisko 40 %, a roczny poziom produkcji cukru wynosi powyżej 600 tys. ton. Łączna powierzchnia należących do spółki gruntów rolnych wykorzystywanych dla hodowli buraków cukrowych wynosi 78 tys. ha. Od 30 września 2003 r. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. działa jako jednolity ogólnopolski koncern, w którego skład wchodzi 7 oddziałów, będących wcześniej odrębnymi spółkami akcyjnymi

Podobał się artykuł? Podziel się!