Przewiduje to projekt ustawy o rynku nośników energii, który został przedstawiony dla publicznej dyskusji.

Przewiduje się, że handel hurtowy gazem będzie realizowany na giełdzie nośników energii oraz na podstawie umów dwustronnych, natomiast scentralizowany handel biopaliwami i rezerwami produktów naftowych - przy pomocy scentralizowanych elektronicznych systemów handlowych giełdy.

Biopaliwami handlowano by w tym przypadku, jeżeli będą one wykorzystywane do produkcji energii cieplnej, dostarczanej w sposób scentralizowany, a rezerwami produktów naftowych - gdy są przeznaczone dla państwowych rezerw produktów naftowych.

Handel instrumentami pochodnymi rynku energii elektrycznej odbywałby się na podstawie długoterminowych umów poprzez funkcjonujący na giełdzie scentralizowany system zarządzania danymi. Pakiet kontrolny giełdy nośników energii bezpośrednio lub pośrednio należałby do państwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!