Jakie jest stanowisko MRiRW w odniesieniu do Umowy o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą? – zapytaliśmy.

Ministerstwo przypomniało zakres przygotowanej umowy:

„Negocjacje Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską, i jej państwami członkowskimi a Ukrainą, wraz ze stanowiącą jego integralną część Pogłębioną i Kompleksową Strefą Wolnego Handlu (DCFTA), zostały formalnie zakończone 19 grudnia 2011 roku, w trakcie trwania Polskiej Prezydencji, natomiast w dniu 30 marca 2012 roku miało miejsce parafowanie tego Układu. Następnym krokiem miało być podpisanie Umowy (co otworzyłoby możliwość wejścia w życie, na zasadzie przejściowej, jej handlowej części), a na końcu ratyfikacja Umowy i jej pełne wejście w życie.”

Co z tego wynika dla polskiego rolnictwa?

„Zdaniem MRiRW, wejście w życie Umowy miałoby istotne znaczenie dla interesów gospodarczo-handlowych Polski, zważywszy na fakt, iż udział Polski w eksporcie ogółem państw członkowskich UE na Ukrainę w 2012 roku wyniósł 17,5 proc. (wg danych Eurostat). Wśród krajów spoza Unii Europejskiej Ukraina zajmuje drugie miejsce, zarówno jako odbiorca polskich produktów rolnych, jak i ich dostawca do Polski. Również saldo obrotów towarami rolno-spożywczymi można uznać za relatywnie zrównoważone – do 2010 r. Polska miała nadwyżkę w obrotach towarami rolnymi z Ukrainą, w latach 2011 i 2012 odnotowywaliśmy natomiast deficyt. Dane za osiem miesięcy 2013 r. wskazują na ponowne pojawienie się nadwyżki obrotów, aczkolwiek nie jest jeszcze przesądzone saldo za cały rok kalendarzowy.

Polsko-ukraińskie obroty towarami rolno-spożywczymi do 2012 r. wykazywały tendencję rosnącą. W ostatnich latach, do końca ubiegłego roku, za wyjątkiem 2009 r., miał miejsce coroczny wzrost wzajemnych obrotów.”

Jak wynika z dalszej części wypowiedzi, najwięcej na kontaktach z Ukrainą zyskują eksporterzy wieprzowiny:

„Główną pozycję w polskim eksporcie na Ukrainę zajmuje mięso wieprzowe, aczkolwiek w tym roku odnotowujemy spadek tego eksportu w stosunku do jego wartości z roku ubiegłego. Wśród krajów spoza UE, Ukraina jest trzecim odbiorcą polskiej wieprzowiny. Na Ukrainę wywozimy też większe ilości tłuszczy zwierzęcych, karmy dla zwierząt, jabłek, serów oraz wyrobów czekoladowych. Odnotowywany jest również znaczący reeksport owoców cytrusowych. Z Ukrainy Polska sprowadza głównie produkty roślinne, takie jak makuchy, oleje, nasiona roślin oleistych, kukurydzę, soki owocowe i owoce mrożone. Ważnym produktem w ukraińskim eksporcie na rynek polski jest także miód naturalny.”