Jak poinformował Główny Inspektorat Weterynarii, 2 kwietnia 2014 r. został powiadomiony o wprowadzeniu przez rosyjskie służby weterynaryjne od dnia 7 kwietnia 2014 r. zakazu wwozu z Polski i Litwy gotowych produktów mięsnych zawierających w swoim składzie wieprzowinę, za wyłączeniem gotowych pasz dla kotów i psów, które przeszły obróbkę termiczną (temperatura nie niższa niż 70 stopni Celsjusza, czas obróbki nie krótszy niż 20 minut), z Republiki Litewskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej „z uwagi na brak postępów w negocjacjach pomiędzy Komisją Europejską a Rossielhoznadzorem dotyczących regionalizacji terytorium UE w związku z afrykańskim pomorem świń. Zakaz będzie obowiązywał do czasu uzgodnienia zasad regionalizacji, a także do czasu przeprowadzenia kontroli zakładów przetwórstwa przez specjalistów Unii Celnej."

Natomiast 4 kwietnia 2014 r. służby rosyjskie poinformowały Główny Inspektorat Weterynarii o wprowadzeniu od 7 kwietnia 2014 r. zakazu tranzytu przez terytorium Polski żywych świń transportowanych do odbiorców w Federacji Rosyjskiej.

W chwili obecnej eksport mięsa wieprzowego oraz produktów z mięsa wieprzowego nie może być prowadzony do Azerbejdżanu, Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej, Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Japonii, Kazachstanu, Korei Południowej, Singapuru, Tajwanu, Ukrainy.
Eksport mięsa wieprzowego i/lub produktów wieprzowych spoza strefy objętej restrykcjami możliwy jest do Hongkongu, Wietnamu, USA, Kanady, Macedonii (tylko produkty), Mołdawii (tylko produkty), Serbii, Albanii (poza województwem podlaskim), Uzbekistanu, RPA, Australii, Aruby, Kosowa.