W najbliższych latach rozwój rosyjskiego rynku mięsa wieprzowego będzie uzależniony od dwóch czynników: regulacji importu oraz państwowego projektu w branży hodowli zwierząt, którego celem jest zwiększenie krajowej produkcji mięsa.

Według oceny Krajowej Agencji Mięsnej, w 2006 r. z zagranicy do Rosji dostarczono 560-580 tys. ton wieprzowiny. Przy tym kwota ilościowa importowanej świeżej, chłodzonej i mrożonej wieprzowiny w ub. r. wyniosła 476,1 tys. ton, z których 240,5 tys. ton pochodziło z krajów UE, 54,8 tys. ton z USA i 1 tys. ton pochodzi z Paragwaju. Argentyna i Brazylia samodzielnych kwot na import nie mają.

Według danych Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI - Instytutu Badawczego Polityki Rolnictwa i Żywności - USA), rosyjski import wieprzowiny w latach 2007-2015 będzie utrzymywać się na poziomie 500-600 tys. ton. W latach 2010-2015 spodziewać się należy obniżeń wskaźnika bezpośredniego importu (tab. 1). Należy zaznaczyć, że dana prognoza ekspertów amerykańskich praktycznie zgadza się z podobną opinią Ministerstwa Rolnictwa Rosji.

Dynamika importu (prognoza)

2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2015 r. 609 tys. ton   601 tys. ton   596 tys. ton   607 tys. ton   606 tys. ton   560 tys. ton  

Rosja, nie będąc istotnym producentem wieprzowiny na świecie, jest jednak jednym z największych importerów tego mięsa:

Najwięksi na świecie eksporterzy/importerzy wieprzowiny (netto) 2005 r. 

Eksport (netto), tys. ton UE 1410 Kanada 940 USA 751 Brazylia 745 Inne 330 Import: (netto), tys. ton Japonia 1243 Rosja 649 Meksyk 440 Korea Południowa 295 Chiny/Hongkong 250 Rumunia 183 Inne                                   1116