Jak podaje służba informacyjna rządu FR, zgodnie ze zmianami, dokonanymi w rozporządzeniu «O imporcie wołowiny, wieprzowiny i mięsa drobiu w latach 2006-2009», cła na świeżą, schłodzoną i mrożoną wołowinę, dostarczoną ponad kwotę importową ustala się na poziomie 30 proc. wartości celnej, nie mniej niż 0,3 euro za 1 kg.

Wysokość cła na importowaną świeżą, schłodzoną i mrożoną wieprzowinę ustalono w wysokości 60 proc. od celnej wartości, nie mniej jednak niż 1 euro za 1 kg. Cło na poza kwotowe mięso i podroby drobiowe podniesiono do 60 proc., nie mniej jednak niż 0,48 euro za 1 kg. Cła na przywóz mięsa w ramach kwoty nie zmieniły się. Na świeżą i schłodzoną wołowinę cło wynosi 15 proc., nie mniej niż 0,2 euro za 1 kg, na mrożoną wołowinę - 15 proc., nie mniej 0,15 euro za 1 kg, na wieprzowinę - 15 proc., nie mniej 0,25 euro za 1 kg, na mięso drobiu - 25 proc., nie mniej 0,2 euro za 1 kg.

Innym rozporządzeniem rządu zatwierdzono wysokość kwot ilościowych na mięso w 2008 r. Kwota na importowaną mrożoną wołowinę została zwiększona z 440 tys. ton w 2007 r. do 445 tys. ton w 2008 r. W tym kwota UE wzrasta z 347,6 tys. ton do 351,6 tys. ton. Kwota na importowaną świeżą i schłodzoną wołowinę ustalona w wysokości 28,9 tys. ton w odróżnieniu od 28,3 tys. ton w 2007 r., w tym udział UE wyniesie 28,4 tys. ton. Udział innych państw nie zmienia się - 0,5 tys. ton.

Zgodnie z postanowieniem, kwota na import wieprzowiny będzie stanowić 493,5 tys. ton w porównaniu z 2007 r., gdy ta liczba wynosiła 484,8 tys. ton. W tym udział UE będzie stanowił 249,3 tys. ton, a nie 244,9 tys. ton jak dawniej.

Kwota na mięso drobiowe w 2008 roku zwiększyła się na 40,4 tys. ton do 1211,6 tys. ton. Większa część tej kwoty - 901,4 tys. ton przypada na USA. Udział UE zwiększył się z 228,6 tys. ton w 2007 r. do 236,4 tys. ton w 2008 r., udział pozostałych państw wynosi 68,8 tys. ton. Kwoty te na mięso, dostarczane do FR będą aktualne do 2009 r. włącznie.

Źródło: Rosbalt.ru

Podobał się artykuł? Podziel się!