Od 1 marca zostaje wprowadzony zakaz wwozu do kraju produktów rolnych posiadających świadectwa fitosanitarne wydane przez holenderskich inspektorów, u których wykryto nieprawidłowości" - oświadczył rzecznik Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Aleksiej Aleksiejenko.
Aleksiejenko dodał, że ograniczenia dotyczą około 20 holenderskich inspektorów, którzy dopuścili się nieprawidłowości w ekspediowaniu do Rosji produktów rolnych, głównie kwiatów.
Zgodnie z porozumieniami podpisanymi przez służby nadzoru weterynaryjnego i fitosanitarnego obu państw, około 100 holenderskich inspektorów ma uprawnienia do wydawania świadectw eksportowych na produkty rolne do Rosji.
Według stowarzyszenia Freshfel, skupiającego firmy sprzedające produkty sadowniczo-kwieciarskie na rynku europejskim, sprzedaż owoców i roślin zielonych z Holandii, Niemiec i Belgii stanowi 82 proc. całego eksportu UE na rynek rosyjski.
W październiku 2005 roku Rosja wprowadziła zakaz importu żywności z Polski, zarzucając stronie polskiej fałszowanie certyfikatów weterynaryjnych i fitosanitarnych. Warszawa usunęła uchybienia w tej dziedzinie, jednak Moskwa nie zniosła embarga.
W tej sytuacji w listopadzie 2006 roku Polska zablokowała rozpoczęcie negocjacji między Unią Europejską a Rosją w sprawie nowej umowy o partnerstwie i współpracy. W konsekwencji prowadzenie rozmów z Moskwą w sprawie zniesienia rosyjskiego embarga wzięła na siebie Komisja Europejska.
Podobał się artykuł? Podziel się!