Powodem wstrzymania dostaw jest niespełnienie przez Niemcy rosyjskich wymogów odnośnie gwarancji bezpieczeństwa schłodzonych produktów
mięsnych.