Będzie to wynik większej dostępności pasz w drugiej połowie 2013 r. (dzięki wzrostowi produkcji zbóż) oraz wsparcia ze strony rządowego programu rozwoju sektora wieprzowiny na lata 2013-2015.

Program ten zakłada zwiększenie pogłowia świń we wszystkich rodzajach farm do 19,6 mln sztuk w 2015 r.

Poprzedni program wsparcia sektora na lata 2009-2012 przewidywał wzrost pogłowia tych zwierząt do 23,2 mln sztuk w 2012 r. w porównaniu z 16,2 mln sztuk w 2008 r. Pomimo tego wsparcia krajowe pogłowie świń w Rosji pod koniec 2012 r. osiągnęło poziom 18,8 mln sztuk.

Był to wynik rekordowo niskiej produkcji pasz w 2010 r. oraz słabej produkcji w 2012 r. Na koniec 2013 r. pogłowie żywca wieprzowego w Rosji prawdopodobnie wynosiło ok. 20,05 mln sztuk, a produkcja mięsa wieprzowego w Rosji była wyższa o 5,5 proc. do poziomu 2 mln 190 tys. ton, natomiast w 2014 roku zwiększy się do poziomu 2 mln 300 tys. ton.

Pomimo wzrostu produkcji rosyjski przemysł narzeka na wzrost kosztów produkcji (w tym pasz w 2012 r.), spadek cen skupu żywca wieprzowego, redukcję ceł na import świń oraz zerową stawkę celną w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa.

Tym niemniej rosyjskie ministerstwo rolnictwa przewiduje, że jeżeli cały sektor zmieni strukturę produkcyjną, dochodowość może zwiększyć się o 15-20 proc. Do tego potrzebne jest także zwiększenie samowystarczalności w pasze, co wpływałoby na obniżenie
kosztów związanych z produkcją żywca.

Wzrost produkcji wieprzowiny w Rosji w ostatnich latach, wpływa na zwiększenie konsumpcji tego gatunku mięsa. W 2013 r. spożycie wieprzowiny przypadające na jednego mieszkańca w Rosji było szacowane na poziomie 22,7 kg/osobę, wobec 22 kg/osobę w 2012 r. W 2014 r. może ono wzrosnąć do 23,1 kg/osobę.

Dla porównania, mieszkaniec Unii Europejskiej spożywa rocznie około 42 kg tego gatunku mięsa.

Podobał się artykuł? Podziel się!