Certyfikaty bezpieczeństwa dołączone do zakwestionowanych przesyłek były wystawiane przez następujące laboratoria:

1. Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin, ul. Władysława Węgorka 20 60-318 Poznań;

2. Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Gen. Langiewicza 28 35- 101 Rzeszów;

3. Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice;

4. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa.

Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej poinformowała w związku z tym, że od 15 czerwca 2011 roku nie będzie uznawała certyfikatów bezpieczeństwa wydanych przez ww. laboratoria.
Ponadto strona rosyjska wprowadza od 15 czerwca 2011 roku, obowiązek wykonywania, przed dopuszczeniem przesyłek owoców i warzyw do wwozu na terytorium Federacji Rosyjskiej, analiz na zawartość pestycydów, azotanów i azotynów w laboratoriach organizacji podlegających Federalnej Służbie Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej przez wskazanych eksporterów.

Wymaganie to dotyczy przedsiębiorstw eksportowych systematycznie naruszających wymagania ustawodawstwa rosyjskiego w dziedzinie bezpieczeństwa produkcji pochodzenia roślinnego (trzy i więcej razy).

Na liście dostawców (sporządzonej przez Federalną Służbę Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej), których dotyczy opisane wymaganie, znalazło się 11 polskich podmiotów.

Informacja o tym, że eksporter znajduje się na w/w liście przekazywana jest bezpośrednio zainteresowanemu podmiotowi przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego terenowo dla siedziby tego podmiotu.

Podobał się artykuł? Podziel się!