Zaproponowana przez rząd nowelizacja stosownego rozporządzenia w tym zakresie przewiduje wprowadzenie obowiązku zamieszczenia informacji na opakowaniach żywności o zawartości w danym towarze genetycznie modyfikowanych organizmów, niezależnie od udziału tego rodzaju organizmów. Aktualnie takie oznaczenia wymagane są w przypadku artykułów spożywczych, w których udział genetycznie modyfikowanych organizmów przekracza 0,9 proc., lub które wyprodukowane zostały z surowców zawierających ponad 0,9 proc. genetycznie modyfikowanych organizmów. 

Propozycja ta uzasadniania jest koniecznością usunięcia kolizji prawnej pomiędzy rządowym rozporządzeniem a uregulowaniami ustawowymi, które przewidują konieczność znakowania żywności na zawartość genetycznie modyfikowanych organizmów niezależnie od zawartości tych organizmów.

Podobał się artykuł? Podziel się!