Utrzymane zostały natomiast tymczasowe cła eksportowe na wywóz z Ukrainy jęczmienia (wysokość cła: 14%, lecz nie mniej niż 23 EUR za 1 tonę). Cła te obowiązywać mają do 1 stycznia 2012 r.

Ustawa wejdzie w życie następnego dnia po jej oficjalnym opublikowaniu, tj. 22 października 2011 r.

Tymczasowe cła eksportowe na pszenicę, mieszankę pszenicy i żyta (meslin), orkisz, jęczmień oraz kukurydzę wprowadzone zostały na Ukrainie 1 lipca 2011 r. i obowiązywać miały do 31 grudnia 2011 r. Wdrożenie tych ceł spotkało się z szeroką krytyką ze strony przedstawicieli ukraińskiego sektora rolnego, którzy domagali się całkowitego uchylenia ich stosowania.

Pod koniec sierpnia 2011 r. Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy - ze względu na zmniejszenie się poziomu eksportu zbóż z Ukrainy oraz zagrożenie utraty przez czołowych ukraińskich eksporterów zbóż swoich pozycji na rynkach światowych - wystąpiło z inicjatywą zniesienia ceł na eksport zbóż z Ukrainy. Stosowny projekt nowelizacji obowiązującego prawa celnego został przekazany przez w/w resort do rozpatrzenia przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy oraz Ministerstwo Finansów Ukrainy.

Propozycja ta spotkała się jednak wówczas z negatywnym stanowiskiem innych organów administracji ukraińskiej i Premiera Ukrainy M. Azarowa, którzy wskazywali na brak możliwości zniesienia tych ceł w związku z zobowiązaniami wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Proponowano także wydłużyć stosowanie tych ceł do końca roku marketingowego 2011/2012, tj. do końca czerwca 2012 r., a nawet rozszerzyć ich stosowanie na inne towary rolno-spożywcze.

Ostatecznie jednak na początku października 2011 r. Rada Najwyższa Ukrainy zniosła cła na eksport pszenicy, mieszanki pszenicy i żyta (meslin), orkisz i na kukurydzę. W celu usprawnienia współpracy z eksporterami zbóż Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy podpisało z ważniejszymi organizacjami samorządu gospodarczego memorandum w tej sprawie.

Podobał się artykuł? Podziel się!