W omawianym okresie produkcja towarów pochodzenia roślinnego zwiększyła się w porównaniu z produkcją tych towarów po 3 kwartałach 2010 r. o 21,1 proc. (w tym przedsiębiorstwa rolne - wzrost produkcji o 21,4 proc., gospodarstwa indywidualne - wzrost produkcji o 20,8 proc.).

W przypadku towarów pochodzenia zwierzęcego, po 9 miesiącach 2011 r. produkcja  zwiększyła się w porównaniu z produkcją tych towarów w analogicznym okresie 2010 r. o 2,8 proc. (w tym przedsiębiorstwa rolne - wzrost produkcji o 7,8 proc., gospodarstwa indywidualne - spadek produkcji o 1 proc.).

Na początku października 2011 r., pogłowie zwierząt hodowlanych w gospodarstwach rolnych (bydło domowe, trzoda chlewna, owce i kozy, drób) na Ukrainie wynosiło 243,9 mln szt., w tym w przedsiębiorstwach rolnych - 111,4 mln szt. (wzrost o 0,9 proc. w porównaniu do liczby zwierząt hodowlanych z 1 października 2010 r.), a w gospodarstwach indywidualnych - 134,7 mln szt. (wzrost o 2,4 proc.).

Łączny poziom sprzedaży produkcji rolnej na Ukrainie po 9 miesiącach 2011 r. zwiększył się w porównaniu do poziomu sprzedaży z analogicznego okresu 2010 r. o 6 proc., w tym towarów pochodzenia roślinnego - zwiększył się o 4 proc., a towarów pochodzenia zwierzęcego - zwiększył się o 9 proc.

Średnie ceny sprzedaży towarów rolnych przez gospodarstwa rolne na Ukrainie w okresie styczeń-wrzesień 2011 r. wzrosły o 22 proc., w tym średnie ceny towarów pochodzenia roślinnego zwiększyły się o 32 proc., a towarów pochodzenia zwierzęcego - o 7 proc.

Analizy wybranych danych makroekonomicznych Ukrainy, przygotowane przez Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie, znaleźć można na stronie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie w zakładce „Ukraina / Gospodarka Ukrainy".

Podobał się artykuł? Podziel się!