Postanowienia Memorandum podpisanego przez Komisję Europejską z Federacją Rosyjską w 2008 roku, są łamane tylko i wyłącznie w celu zrealizowania partykularnych interesów pewnej grupy osób. W Polsce i Mołdawii wywierane są olbrzymie naciski na wprowadzenie takiego samego, korupcyjnego systemu. Podmioty, które nie chcą się temu podporządkować, skutecznie skreślane są z listy eksporterów. Laboratoriom, w stosunku do których zakwestionowano wyniki wykonywanych przez nie badań odbierane są akredytacje. Spośród 8 laboratoriów upoważnionych do wydawania świadectw certyfikacji, aktualnie pracują tylko cztery dlatego, żeby skierować eksport owoców i warzyw poprzez kanał w pełni kontrolowany przez Polskie Stowarzyszenie Producentów i Eksporterów Owoców i Warzyw z/s Kolonia Dobryń. Przyniesie to olbrzymie zyski wąskiej grupie osób ze szkodą dla polskich producentów i handlowców. Za 300 euro można zakupić „Certyfikat Przedwstępnej Kontroli”, który zastępuje wymagany przez umowę Federacja Rosyjask - Unia Europejska „Certyfikat Bezpieczeństwa”, uważa stowarzyszenie. 


Celem działań aktualnie podejmowanych przez Stowarzyszenie Unia Owocowa jest przede wszystkim ochrona polskiej racji stanu w zakresie produkcji i eksportu owoców i warzyw. Jako organizacja skupiająca w swoich rękach 60 proc. eksportu na rynki wschodnie, nie może ona dopuścić do wprowadzenia na polskim rynku praktyk monopolistycznych i podejmie wszystkie możliwe kroki, aby temu zapobiec. Unia uważa, że istnieją realne sposoby unormowania tej niebezpiecznej sytuacji i zlikwidowania zagrożenia, poprzez podjęcie odpowiednich i szybkich decyzji administracyjnych przez Ministra Rolnictwa, o co wystąpiono. Stowarzyszenie złożyło również zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w sprawie podejrzenia stosowania praktyk monopolistycznych przez Polskie Stowarzyszenie Producentów i Eksporterów Owoców i Warzyw z/s Kolonia Dobryń, reprezentowane przez Pana Dariusz Muszyńskiego. Wysłane zostało też zawiadomienie do Komisji Europejskiej o naruszeniu przez Federację Rosyjską postanowień Memorandum dotyczącego bezpieczeństwa produktów roślinnych, przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wywożonych ze Wspólnoty Europejskiej do Federacji Rosyjskiej, w odniesieniu do pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów.
 

Podobał się artykuł? Podziel się!