W środę Rosja stała się oficjalnie 156. członkiem WTO. Była największą światową gospodarką pozostającą poza tą organizacją. Po przystąpieniu Rosji 97 proc. światowego handlu przypada na WTO. Podpisanie protokołu kończącego 18-letnie negocjacje w tej sprawie nastąpiło w grudniu ubiegłego roku.

Dotacje dla rolnictwa nie przekroczą w roku bieżącym 9 mld dolarów i będą stopniowo zmniejszane, by w 2018 roku spaść do 4,4 mld dolarów. Dotacje do eksportu produktów rolnych ulegają całkowitej likwidacji, podobnie jak zerowa stawka podatku VAT na niektóre artykuły żywnościowe pochodzenia krajowego.

W ramach ułatwień importowych górny pułap stawek celnych na sprowadzane z zagranicy towary będzie wynosił średnio 7,8 proc., podczas gdy w ubiegłym roku pobierano za nie stawkę średnio 10 proc. W odniesieniu do produktów rolnych nastąpi zmniejszenie stawek z dotychczasowych średnio 13,2 proc. do maksymalnie 10,8 proc., a w przypadku wyrobów przemysłowych odpowiednio z 9,5 proc. do 7,3 proc.

Rosja zgodziła się obniżyć taryfy celne na szereg kategorii towarów - na przykład produktów mlecznych z 19,8 proc. do 14,9 proc., zbóż z 15,1 proc. do 10 proc. i samochodów z 15,5 proc. do 12 proc. Docelowo nastąpi całkowite zniesienie ceł na bawełnę i technologie informatyczne - dla tych ostatnich obowiązuje obecnie stawka 5,4 proc.

Jednocześnie w przypadku niektórych artykułów żywnościowych dopuszczono zastosowanie odmiennych stawek celnych dla importu w ramach ustalonego kontyngentu ilościowego oraz dla nadwyżek. Przykładowo dla wołowiny będzie to 15 i 55 proc., a dla wieprzowiny 0 i 65 proc.

Na mocy obowiązujących członków WTO zasad, Rosja zlikwiduje jakiekolwiek ilościowe ograniczenia importu w formie kwot, zakazów, zezwoleń, wymagań licencyjnych i temu podobnych oraz ma zakaz wprowadzania ich ponownie w przyszłości.

W ramach udostępniania swego rynku usług, Rosja zgodziła się znieść w ciągu czterech lat wymóg co najmniej 49-procentowego udziału rodzimego kapitału w spółkach telekomunikacyjnych oraz zezwolić na tworzenie filii zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych - ale dopiero po upływie 9 lat od jej wejścia do WTO. Nie będzie procentowego limitu udziału obcego kapitału w poszczególnych rosyjskich bankach, choć w ramach całego sektora udział ten nie może przekroczyć 50 proc. - jednak z pominięciem zagranicznych inwestycji w banki prywatyzowane. Należące całkowicie do podmiotów zagranicznych spółki handlu hurtowego i detalicznego będą mogły podjąć w Rosji działalność z chwilą uzyskania przez nią członkostwa WTO.