Sytuacja ta wynika z faktu, że Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Kontroli USA (FSIS) nie przedstawił listy amerykańskich producentów drobiu, którzy spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Głównego Lekarza Sanitarnego Rosji. Rozporządzenie zakazuje wykorzystywania do odkażania tuszek drobiu związków chloru w stężeniu przekraczającym normy sanitarne przewidziane dla wody pitnej. Rozporządzenie nabiera mocy prawnej właśnie od 1 stycznia 2009 roku.

Nowe rosyjskie normy sanitarne ograniczają stężenie chloru w płynie do odkażania tuszek drobiu do 50 mg/1 dm3 (w porównaniu do wcześniejszych 200 mg/1 dm3). Ilość płynu, która tworzy się przy rozmrażaniu tuszki, nie powinna przekraczać 4 proc. jej wagi.


USA jest największym dostawcą drobiu na rosyjski rynek. Według informacji Ministerstwa Rolnictwa USA w 2007 roku Rosja zwiększyła import amerykańskich kurczaków o 19,1 proc. - do 852,733 tys. ton. Dostawy wzrosły o 73 proc. i osiągnęły wartość 737,63 mln USD.
Kontyngenty przywozowe na drób do Rosji na 2009 rok wynoszą 1 252 tys. ton, z czego część przypadająca na USA to 931,5 tys. ton. Władze rosyjskie podają również informację o możliwym zmniejszeniu kontyngentów przywozowych na drób o 300 tys. ton.

Z amerykańską wieprzowiną też jest nie lepiej. Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa USA, Rosja od 15 grudnia zakazała także dostaw wieprzowiny z sześciu amerykańskich przedsiębiorstw z powodu niezgodności jej produkcji z rosyjskimi normami weterynaryjnymi.
Przedstawiciel FSIS poinformował agencję Bloomberg o tym, że decyzja o zawieszeniu importu została podjęta przez rosyjski inspektorat na podstawie wyników corocznej inspekcji amerykańskich przedsiębiorstw przeprowadzonej w październiku br.
Rosja, która znajduje się na trzecim miejscu na świecie wśród nabywców amerykańskiej wieprzowiny, w tym roku wstrzymała dostawy wieprzowiny łącznie z 10 amerykańskich przedsiębiorstw.

Według danych Ministerstwa Rolnictwa USA, import wieprzowiny na rynek rosyjski za okres od stycznia do sierpnia br. wyrósł o 2,7 razy w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Wartość tego importu stanowi 302 mln USD za 141,4 tys. ton i wynosi 177 proc. w porównaniu do zeszłego roku. Przy tym zgodnie z decyzją Ministerstwa Gospodarki Rosji, kontyngenty przywozowe na mrożoną wieprzowinę do Rosji na 2008 rok wynoszą 493,5 tys. ton, w tym 249,3 tys. ton przypada na kraje UE i tylko 49,8 tys. ton na USA.

Jak już farmer.pl pisał, jednym z punktów antykryzysowego programu rządu rosyjskiego jest zmniejszenie kontyngentów na import wieprzowiny i kurczaków w 2009 roku. Rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa proponuje również wprowadzenie wysokich ceł na import wieprzowiny poza kontyngentem.

Źródło: rosinvest.com

 

Podobał się artykuł? Podziel się!