"Przyjęliśmy dzisiaj na Radzie Ministrów dwa programy, te programy będą kontynuowane w ramach 143 mln zł; te pieniądze, które trafią konkretnie do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach to jest 58 mln zł" - powiedziała premier Ewa Kopacz na konferencji po wyjazdowym posiedzeniu rządu w Łodzi.

Przyjęte przez rząd uchwały zakładają kontynuację finansowania prac badawczych realizowanych w latach 2008-2014 - poinformowano w komunikacie CIR. W poprzednich latach resort rolnictwa na programy badawcze przekazał 119 mln zł. Pieniądze na kolejne programy wieloletnie też będą pochodziły z budżetu ministra rolnictwa.

"Jeśli na bazie Instytutu Ogrodnictwa, w którym jest 30 bardzo wysokospecjalistycznych laboratoriów, zostanie powołane, a taka jest moja wola, Narodowe Centrum Ogrodnictwa, to oczywiście w perspektywie kilku następnych lat musielibyśmy również z budżetu państwa zainwestować pieniądze, aby rozszerzyć bazę tych laboratoriów, ale też, aby budynek, w którym mieści się obecnie Instytut Ogrodnictwa, był w zdecydowanie lepszej formie niż w tej chwili" - mówiła premier.

Nowe, wieloletnie programy badawczo-wdrożeniowe z zakresu produkcji roślinnej mają udoskonalić technologie, które przyczyniają się do zwiększania produkcji wysokiej jakości surowców rolnych i żywności pochodzenia roślinnego. Chodzi też o stworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, które zapewnią bezpieczeństwo żywnościowe kraju i ochronę środowiska naturalnego.

Postęp biologiczny w ogrodnictwie to również hodowla nowych odmian sadowniczych i warzywnych, gwarancja wysokiej jakości materiału nasadzeniowego oraz wprowadzanie do upraw nowych lub mniej znanych gatunków, charakteryzujących się walorami smakowymi.

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach jest instytutem badawczym, utworzonym 1 stycznia 2011 roku na wniosek ministra rolnictwa poprzez połączenie dwóch jednostek badawczo-rozwojowych o długoletniej tradycji - Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytutu Warzywnictwa.

Instytut dysponuje bogatą infrastrukturą badawczą, obejmującą 165 ha pól doświadczalnych, 2 ha obiektów pod osłonami i ponad 30 laboratoriów tematycznych, z wyposażeniem odpowiadającym światowym standardom. Jest także właścicielem 4 spółek prawa handlowego (Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach, Kwiaciarski Zakład Doświadczalny w Nowym Dworze, Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Brzeznej i WZD w Pszczynie). Obecnie Instytut zatrudnia 470 osób, w tym 170 pracowników naukowych i 300 pracowników obsługi technicznej i administracji.