Szef resortu spotkał się w poniedziałek z rolnikami z Lubelszczyzny i Śląska. Sawicki cytowany w komunikacie MRiRW podkreślił, że rolnicy, którzy się spóźnią i złożą wnioski o przyznanie płatności obszarowych po 15 czerwca, ale nie później niż do 10 lipca, będą mieli obniżone dopłaty o 1 proc. za każdy roboczy dzień zwłoki. Wnioski i uzupełnienia złożone po 10 lipca nie będą rozpatrywane - dodał.

Na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2015 r. przewidziane jest 3,5 mld euro.

Ministerstwo rolnictwa przypomina też, że 15 czerwca jest jednocześnie pierwszym dniem na złożenie wniosków o zalesianie. Program jest adresowany do tych rolników, którzy zdecydowali się posadzić na swoich gruntach las. O wsparcie - jak tłumaczy - mogą ubiegać się także jednostki samorządu terytorialnego. Wnioski należy składać w biurach powiatowych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia 2015 r.

Złożone wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie zostaną poddane ocenie punktowej. Punkty będą przydzielane w zależności od miejsca, w którym ma powstać las.

Najwięcej punktów będzie można otrzymać w przypadku posadzenia lasu w tzw. korytarzu ekologicznym, na obszarach zagrożonych erozją wodną. Maksymalna powierzchnia, do której będzie można otrzymać pomoc na zalesianie, wynosi 20 ha, a minimalna 0,1 ha. Aby otrzymać wsparcie, konieczne będzie posiadanie specjalnego planu zalesieniowego, który opracowuje nadleśniczy, a także dokonanie nasadzeń zgodnie z jego założeniami.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na zalesianie przeznaczone jest 300 mln euro.

Podobał się artykuł? Podziel się!