Sprawozdanie z prac komisji ochrony środowiska nad projektem noweli ustawy o lasach przedstawiła we wtorek Anna Paluch z PiS. Przypomniała, że 1 maja 2016 r. minie okres przejściowy dotyczący ograniczenia możliwości nabywania przez cudzoziemców gruntów rolnych i leśnych. Wskazała, że aby przeciwdziałać nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych i prowadzeniu działalności rolniczej przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji, Sejm pod koniec marca br. uchwalił ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z zasobu własności rolnej skarbu państwa. - Należy zauważyć, że podobne zagrożenie dotyczy również gruntów leśnych - mówiła. Wyjaśniła, że projekt wprowadza instrumenty prawne służące nabywaniu przez skarb państwa, reprezentowany przez Lasy Państwowe, gruntów leśnych. W przypadku sprzedaży takich gruntów m.in. przez osobę fizyczną, czy prawną, Lasom Państwowym będzie przysługiwać prawo pierwokupu tych gruntów, a w przypadku innego przeniesienia własności - prawo wykupu. Wyłączenia dotyczą najbliższej rodziny.

Wojciech Skurkiewicz (PiS) mówił, że projekt przewiduje rozwiązania analogiczne, jak w przypadku ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych i w imieniu klubu PiS zarekomendował przyjęcie go. - Polska ziemia leśna jest niepomnażalnym dobrem publicznym. Grunty leśne powinny zostać poddane szczególnym regulacjom prawnym, zapewniającym powiększenie areału lasów państwowych. Nadrzędnym celem polityki leśnej jest bowiem zapewnienie trwałości lasów wraz z ich wielofunkcyjnością, co ma istotne znaczenie także dla bezpieczeństwa ekologicznego kraju - mówił.

Gabriela Lenartowicz z PO oceniła jednak, że projekt jest kolejnym autorstwa PiS zawłaszczającym następne obszary państwa. - Tym razem wprawdzie rządowy, a nie poselski, ale też procedowany ekspresowo - powiedziała. Zauważyła, że pierwsze czytanie miało miejsce w poniedziałek, a zmiany mają wejść w życie 30 kwietnia b.r. Zdaniem Lenartowicz projekt służy przymusowej nacjonalizacji przeznaczonych do sprzedaży gruntów leśnych. Posłanka zapowiedziała, że PO będzie wnosić o odrzucenie projektu w całości, a w razie dalszego procedowania złoży wnioski mniejszości zmierzające do ograniczenia regulacji związanych z prawem pierwokupu prywatnych lasów przez Lasy Państwowe do zasad ogólnych zgodnych z kodeksem cywilnym. Lenartowicz dodała, że PO będzie też proponować wydłużenie vacatio legis.