Oprócz oceny zwierząt hodowlanych, wszyscy przybyli do Sitna w dniach od 3 do 5 lipca, mieli okazję zobaczyć i sprawdzić produkty firm z branży rolniczej, których na Wystawie było ok. 400.

Warto przypomnieć, że na Zamojszczyźnie pierwszy pokaz zwierząt odbył się w Latyczynie (gm. Radecznica) w 1977r. W Sitnie organizację wystawy zainicjował ówczesny dyrektor WODR, Ryszard Piluś, w 1984 r. Początkowo imprezy te odbywały się nieregularnie ale w tym roku, była to już XXIX edycja.

Zwierzęta zawsze stanowiły najważniejszy element tego rolniczego wydarzenia. Jednak wraz z upływem lat zainteresowanie Wystawą było coraz większe, zarówno ze strony zwiedzających jak i firm branżowych. Dlatego w 1999 r. ze względu na rosnący rozmiar ekspozycji i zwiększone uczestnictwo firm rolniczych, spotkanie zmieniło swoją nazwę -  już nie tylko związane wyłącznie z tematyką zwierząt gospodarskich ale na bardziej szersze, czyli na: Wystawę Zwierząt, Maszyn i Urządzeń Rolniczych.  

W tym roku na wystawie oceniano bydło mleczne, w tej kategorii nie zabrakło rasy krów białogrzbietych - jak sama nazwa wskazuje, charakteryzuje je biały pas, wąski na kłębie a rozszerzający się ku zadowi, gdzie obejmuje całą szerokość miednicy. Brzeg barwnego obrzeżenia jest nieregularnie poszarpany, a że boki tego bydła są najczęściej umaszczone czarno lub czerwono, Z.Moczarski (1907) nazwał je "boczastym".

Umaszczenie białogrzbietów dziedziczy się bardzo silnie. Prace nad restytucją i zachowaniem zasobów genetycznych białogrzbietów prowadzi Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na podstawie programu, który w 2002 r. opracował prof. Zygmunt Litwińczuk na zlecenie Zespołu ds. Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, działającego w Ministerstwie Rolnictwa. 

Wśród wielu konkursów oceniano także trzodę chlewną. Warto zwrócić uwagę, że w tym roku jednocześnie jest obchodzony jubileusz „80 – lecia uznania ksiąg hodowlanych świń gołębskich –puławskich”. Rasa, podobnie jak bydło białogrzbiete, jest objęta Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich.

Świnie „puławskie” wykazują korzystne dla hodowli cechy ras świń, czyli: wczesne dojrzewanie, szybki wzrost masy ciała, doskonałą wydajność rzeźną i żywotność. Obecnie rasa puławska jest formą przejściową pomiędzy typem tłuszczowo-mięsnym a mięsnym świń. Jej umaszczenie jest czarno-białe z przewagą barwy czarnej, nawet do 70 proc. powierzchni skóry. To głównie, dzięki hodowcom z Lubelszczyzny, udało się zachować materiał genetyczny tych świń.

Poza tym, na wystawie oceniano kozy, owce, drób oraz konie. Wśród wszystkich gatunków wybrano najlepsze okazy, czyli czempiony i wiceczempiony Wystawy.

Zobacz galerię z Wystawy w Sitnie.

Podobał się artykuł? Podziel się!