Promocja stanowi kluczowy element pakietu środków służących wsparciu rolników przedstawionego przez Komisję Europejską.

„Smacznego, to z Europy”: nowa polityka promocyjna przyjęta przez Komisję Europejską ma pomóc podmiotom z sektora rolno-spożywczego w zdobywaniu nowych rynków międzynarodowych lub umocnieniu na nich swojej pozycji oraz zwiększeniu świadomość europejskich konsumentów na temat wysiłków podejmowanych przez europejskich rolników.

Aby osiągnąć ten cel, Komisja Europejska udostępni więcej środków, podniesie poziom współfinansowania i ograniczy biurokrację przy zatwierdzaniu projektów. Jest to element starań o stopniowe zwiększanie dostępnego budżetu UE na promocję, z 61 mln euro w 2013 r., (kiedy to zaproponowano nowe przepisy) do 200 mln euro w 2019 r.

Zgodnie z nowymi przepisami stawki współfinansowania UE będą wynosić od 50 do 70–80 proc. (do 85 proc. dla Grecji i Cypru). Jednocześnie przestanie funkcjonować współfinansowanie krajowe, co stworzy równe warunki działania we wszystkich państwach członkowskich. Biurokracja podczas procedury wyboru projektów zostanie znacznie zmniejszona, co ułatwi stosowanie tej procedury.

Program na 2016 r. skierowany jest do wybranych państw trzecich, których istnieje największy potencjał wzrostu, zwłaszcza w odniesieniu do sektorów o szczególnie trudnej sytuacji na rynku, jak sektor produktów mlecznych i wieprzowiny.

Z kwoty całkowitej 30 mln euro przeznaczono specjalnie na pakiet wsparcia ogłoszony przez komisarza Hogana na początku września, w celu wsparcia działań promocyjnych w tych dwóch sektorach.

Phil Hogan, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, powiedział dziś: - Europejskie produkty rolno-spożywcze są najlepsze na świecie. Rynek eksportowy tych produktów, o wartości 110 miliardów euro, tworzy miejsca pracy i powoduje wzrost na obszarach wiejskich w całej Unii Europejskiej.

Aby kontynuować te tendencje eksportowe, wprowadzono nowy system promocji, w ramach którego finansowanie w wysokości 111 milionów euro, poprzez efekt dźwigni, odkryje przed europejskimi produktami rolno-spożywczymi dalsze możliwości na nowych rynkach oraz zwiększy ich obecność na rynkach dotychczasowych.

W ramach tego programu wyodrębniono pulę 30 milionów euro na znajdujące się w trudnej sytuacji sektory produktów mleczarskich i wieprzowiny w obrębie niedawno ogłoszonego pakietu rynków rolnych o wartości 500 milionów euro.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!