Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego ISSA jest światową organizacją oficjalnych przedstawicieli różnych systemów zabezpieczenia społecznego. Stowarzyszenie zrzesza instytucje centralne i narodowe związki instytucji ubezpieczeń społecznych na zasadach pełnoprawnego członkostwa, jak również organizacje i instytucje o charakterze regionalnym i lokalnym zainteresowane rozwojem zabezpieczenia społecznego, którym przyznaje status członka stowarzyszonego.

Obecnie ISSA liczy 365 członków – w tym 279 członków pełnoprawnych i 86 członków stowarzyszonych ze 154 krajów świata. Pełnoprawnymi członkami stowarzyszenia ze strony Polski jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który należy do grona jego założycieli oraz od 1992 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Natomiast Sekcja Rolnictwa jest największą wśród 11 sekcji ISSA. Jej rola polega na podejmowaniu szeroko pojętych działań prewencyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa pracy i przeciwdziałania wypadkom oraz ochrony zdrowia zarówno osób zatrudnionych w rolnictwie oraz leśnictwie, jak i ich rodzin. Obecnie prezydentem Sekcji Rolnictwa ISSA jest Henryk Smolarz, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!