Poszukiwani są partnerzy, którzy chcą inwestować na obszarach „zielonego rolnictwa” w rozwój: wysokiej wydajności użytków rolnych, logistyki i platform handlu produktami rolniczymi.

Do wprowadzenia modelu partnerstwa publiczno-prywatnego ministerstwo dążyło już od 2013 r., mając na uwadze nadmierne zadłużenie władz publicznych. Rząd wezwał władze lokalne do starannego wyboru projektów, zapewnienia uczciwej konkurencji oraz przejrzystości informacji do dotyczących tych projektów.

Według władz chińskich program partnerstwa publiczno-prywatnego spowodowało ożywienie gospodarcze, a liczba projektów w 2016 r. z różnych regionów i sektorów uległa czterokrotnemu wzrostowi w porównaniu z 2015 r. W pierwszym kwartale 2017 r. liczba tych projektów wzrosła o 28 proc. w porównaniu z tym samym okresem ub.r.

Podobał się artykuł? Podziel się!