Zdaniem Ellen Kullman, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalnej DuPont, wprowadzenie wspólnych mierników określających dostęp do żywności i bezpieczeństwo żywienia jest kluczowe dla zwiększenia światowego bezpieczeństwa w tym zakresie.

Od zawsze wiemy, że to, co zostanie zmierzone, zostanie zrobione – mówi Kullman.

W ramach wysiłków mających na celu poprawę światowego bezpieczeństwa żywności i żywienia, DuPont zlecił stworzenie Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywności (Global Food Security Index), który został dziś przedstawiony przez Economist Intelligence Unit (EIU).

Podczas rozmów z rządami, organizacjami pozarządowymi i organizacjami zrzeszającymi rolników z całego świata uświadomiliśmy sobie, że przyświeca nam wspólny cel dotyczący zwiększenia bezpieczeństwa żywności. Nie mówimy jednak wspólnym językiem. Aby faktycznie usunąć główną przyczynę głodu, musimy obrać wspólną ścieżkę prowadzącą do rozwiązania takich palących problemów, jak ceny żywności oraz jej dostępność, wartość odżywcza i bezpieczeństwo – powiedziała Kullman.

W zapewnianie bezpieczeństwa żywności inwestuje się miliardy, jednak do tej pory nie istniała żadna kompleksowa i ogólnoświatowa metoda jego pomiaru. Nie mierzono też efektów inwestycji w sektor i wyników współpracy na szczeblu lokalnym.

Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności opiera się na czynnikach będących przyczyną braku bezpieczeństwa żywnościowego w 105 krajach i wskazuje na obszary, w których powinno się wprowadzić ulepszenia i reformy.

Światowe bezpieczeństwo żywności jest priorytetową kwestią dla wielu rządów, co było widoczne podczas ostatnich szczytów grup G-8 i G-20. Nowy sojusz na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego, przedstawiony w maju br. na szczycie grupy G-8 w Camp David, podkreśla wspólne zaangażowanie państw grupy G-8 i przywódców afrykańskich, przedsiębiorstw prywatnych i organizacji pozarządowych w dążeniu do zapewnienia światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Jednak nadal brakowało precyzyjnego narzędzia usprawniającego rozliczanie tych działań, co doprowadziło do nawiązania współpracy przez DuPont z EIU, której efektem było powstanie Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywności.