Szacuje się, że produkcja cukru ma wynieść w sezonie 2011/2012 r. (trwa on od października br. do września 2012 r.) 168,5-182,2 mln ton, a konsumpcja 162-176,3 mln ton. Analitycy uważają, że drugi sezon z rzędu światowy bilans cukru będzie się charakteryzować nadwyżką produkcyjną, która powinna spowodować spadek cen tego surowca.

W 2011 r. na światowych giełdach duża była zmienność notowań cukru. Cukier biały dwukrotnie bił cenowe rekordy - najpierw w lutym osiągając 884,5 USD za tonę, potem w lipcu - 876,3 USD/t. Podobnie zachowywały się notowania cukru surowego, które w lutym były najwyższe od 30 lat (778,4 USD/t). Od lipca br. ceny cukru spadały. Pod koniec listopada br. cukier rafinowany (biały) potaniał do 598 USD/t, a nierafinowany (surowy) do 505 USD/t. Spadki od rekordowych notowań wyniosły odpowiednio 32 i 35 proc.

Na tegoroczne ceny cukru miał wpływ m.in. spadek jego produkcji w Brazylii i problemy z wywozem oraz brak decyzji władz Indii w sprawie wywozu cukru z tego kraju. Na poziom notowań wpływ miały także problemy finansowe strefy euro i USA.

Analitycy FAMMU/FAPA uważają, że w 2012 r. na poziom cen tego surowca będą wpływać dane makroekonomiczne z największych na świecie gospodarek, kurs dolara i ceny ropy. Z powodu korzystnego bilansu cukru można się spodziewać, że będzie on tańszy w przyszłym niż w 2011 roku. Jednak stosunkowo niskie zapasy mogą spowodować, że jego ceny na giełdach będą skakały.

Departament Rolnictwa USA (USDA) prognozuje, że światowa produkcja cukru w sezonie 2011/12 wzrośnie o 5 proc., do blisko 168,5 mln ton w przeliczeniu na cukier surowy. Największym ośrodkiem jego produkcji na świecie pozostanie Azja, gdzie wytwarza się 38 proc. cukru (64,4 mln ton). W Indiach wytwarza się 17 proc. światowej produkcji cukru, w Chinach - 7 proc., a w Tajlandii - 6 proc.

Drugie miejsce pod względem produkcji zajmuje Ameryka Południowa (28 proc.), gdzie zostanie wytworzone ok. 47,3 mln ton cukru. Europejska produkcja cukru stanowi 14 proc. produkcji światowej (w tym 9 proc. w UE).

Produkcja cukru w UE-27 w sezonie 2011/12 została oszacowana na 15,3 mln ton w przeliczeniu na cukier surowy i będzie o ponad 1 proc. większa niż w poprzednim sezonie. Komisja Europejska ocenia, że w sezonie 2011/12 produkcja cukru w Unii wyniesie 17,827 mln ton, co oznacza, że poza limitem zostanie wytworzone aż 4,87 mln ton, czyli dwa razy więcej niż sezon wcześniej. Największe nadwyżki będą udziałem Francji - 1,7 mln ton, i Niemiec - 1,6 mln ton.