Wzrost liczby ludności na świecie, nowoczesny transport i zwiększający się globalny handel zwierzętami i produktami  pochodzenia zwierzęcego mogą znacznie przyspieszyć rozprzestrzenianie się chorób na świecie.

FAO oraz instytut Maxa Planca ustanowiły porozumienie, które ma na celu połączenie wiedzy tych organizacji oraz ich zasobów w celu rozwiązania tego problemu. Głównym celem będzie określenie, które obszary stanowią największe ryzyko przenoszenia chorób wśród ludzi, zwierząt gospodarskich oraz gatunków dzikich. W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności przy jednoczesnej intensyfikacji produkcji rolnej, obie organizacje zobowiązują się również do wsparcia poszczególnych krajów w zachowaniu równowagi zasobów naturalnych oraz różnorodności biologicznej. Podobał się artykuł? Podziel się!