"Wzrost światowej produkcji zbóż w 2011 r. powinien złagodzić sytuację na rynku, jednak nie będzie na tyle wysoki, by w wystarczającym stopniu odbudować zapasy. Pierwsza prognoza FAO wskazuje, że produkcja zbóż w 2011 r. będzie na rekordowym poziomie, wzrośnie o 3,5 proc. po spadku o 1 proc. w 2010 r. Oczekiwania na wzrost produkcji związane są głównie z lepszym urodzajem i większymi zasiewami" - napisano w raporcie zamieszczonym we wtorek na internetowej stronie FAO.

"Światowa produkcja pszenicy w porównaniu z ubiegłorocznymi słabymi zbiorami w tym roku powinna wzrosnąć o 3,2 proc., co związane jest głównie z lepszymi perspektywami zbiorów we Wspólnocie Niepodległych Państw. Światowa produkcja zbóż gruboziarnistych powinna wzrosnąć o 3,9 proc., poprawiając rekord z 2008 r. Większość wzrostu produkcji przypadnie na Stany Zjednoczone i WNP. Wstępne szacunki produkcji zbóż niełuskanych także wskazują na rekordowy poziom, przy spodziewanych lepszych warunkach klimatycznych produkcja może wzrosnąć o 1,8 proc." - dodano.

Organizacja sygnalizuje, że ceny zbóż w handlu międzynarodowym mogą być zmienne, utrzymując się na wysokich poziomach.

"Pierwsza prognoza FAO dla handlu zbożami w 2011/12 wskazuje nieznaczny wzrost wobec 2010/11, przy wzroście importu pszenicy, spadku handlu zbożami gruboziarnistymi i stabilnych obrotach ryżem. Całkowita produkcja zbóż ledwie wystarcza, by zaspokoić konsumpcję, dlatego ceny międzynarodowe zapewne pozostaną wysokie, szczególnie na rynkach pszenicy i zbóż gruboziarnistych. Zniesienie zakazu eksportu z Federacji Rosyjskiej mogłoby pomóc, wywierając pewną presję na spadek cen, ale przy niepewnych perspektywach zbiorów w USA i u głównych producentów w UE, światowe ceny zbóż zapewne pozostaną zmienne" - napisano w raporcie.

"Pierwsza prognoza całkowitego zużycia zbóż w 2011/12 wskazuje na wzrost o 1,4 proc. wobec 2010/11, w porównaniu do wzrostu o 2 proc. w 2010/11. Spowolnienie wzrostu wynika ze spadku dynamiki zużycia w przemyśle dla produkcji biopaliw" - dodano.

"Poziom światowych zapasów na zamknięcie sezonów kończących się w 2012 r. prognozujemy na 494 mln ton, czyli tylko 1 proc. wyżej od niskich poziomów początkowych. Największy wzrost zapasów przewidywany jest dla ryżu, podczas gdy zapasy zbóż gruboziarnistych mogą wzrosnąć tylko nieznacznie, a zapasy pszenicy mogą nadal się obniżać. Niewielkie uzupełnienie światowych zapasów nie poprawi stosunku zapasów do zużycia, który będzie oscylować wokół niskiego poziomu 21 proc." - napisano.

Podobał się artykuł? Podziel się!