W porównaniu z rokiem ubiegłym ogólna punktacja Polski zmniejszyła się o 1,2 pkt. i tym samym spadła z 24 na 27 miejsce w rankingu.

Korupcja w polityce i urbanizacja weszły w skład 27 czynników pomiaru, na których opiera się Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności. Zmiana ta pozwoli na bardziej kompleksowy pomiar stopnia wpływu poszczególnych elementów na dostęp ludności do bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i przystępnej cenowo żywności. Tegoroczna, nowa odsłona Indeksu obejmuje także dwa dodatkowe kraje - Singapur i Irlandię. Zestawienie uwzględnia obecnie 107 państw, co pozwala na bardziej efektywne śledzenie zmian, umacnianie międzynarodowej współpracy oraz opracowywanie rozwiązań, które mają pomóc w zapewnieniu dostępu do żywności ludności na świecie.

Średni wynik Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywności w 2013 roku pozostał niemal niezmienny

w porównaniu do zeszłego roku (53,5 procent w stosunku do 53,6 procent w 2012 roku). Od czasu zeszłorocznej premiery Indeksu wyróżnia się kilka widocznych trendów:
- Kraje rozwijające się robią postępy, podczas gdy kraje rozwinięte doświadczają wielu trudności: Kraje Afryki Subsaharyjskiej, jak: Etiopia, Senegal, Botswana poprawiły swoje wyniki w stosunku do ubiegłego roku, awansując średnio o 9 miejsc w zestawieniu. Było to możliwe głownie dzięki rosnącym dochodom, lepszemu dostępowi do finansowania oraz większemu naciskowi na jakość żywności oraz jej wartości odżywcze. Wzrost w krajach rozwijających się kontrastuje z pogarszającymi się wynikami rozwiniętych krajów Europy, zwłaszcza Grecji, która doświadczyła kryzysu finansowego oraz spadku PKB.

- Poszerzenie listy wskaźników Indeksu: w 2013 r. Indeks został poszerzony do 27 czynników, które wpływają na dostęp do bezpiecznej, bogatej w wartości odżywcze oraz osiągalnej cenowo żywności.

W tym roku konflikty polityczne w Mali, w Jemenie oraz Syrii zostały wskazane w Indeksie jako istotny powód przyczyniający się do spadku bezpieczeństwa żywnościowego w regionie. Jak wynika z Indeksu, w kontekście urbanizacji, rynki wschodzące są lepiej przygotowane na długoterminowe wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności. Sierra Leone otrzymało najwyższe noty biorąc pod uwagę ten nowy wskaźnik, głównie dzięki rozwiniętemu systemowi ogródków miejskich istotnie wspierających krajowe potrzeby żywnościowe.