W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja podsumowująca światową dyskusję na temat modelu rolnictwa, które powinno być wspierane przez państwo oraz problemów zrównoważonego żywienia na świecie. Na konferencji zostały przedstawione rezultaty wszystkich spotkań na ten temat, przeprowadzonych w różnych regionach świata. Honorowy patronat w imieniu rządu polskiego oraz resortu rolnictwa objął podsekretarz stanu w MRiRW Jan Krzysztof Ardanowski.

W konferencji wzięli udział zaproszeni goście ze świata ( Senegal, Niger, Kamerun, Brazylia, Belgia, Francja, Luxemburg, Polska, Ukraina), którzy uczestniczyli także w cyklu seminariów na ten temat w Kamerunie. Dało to szanse na szczere przedstawienie wielu punktów spojrzenia na omawiane problemy i podsumowanie wniosków właśnie tu w Warszawie – powiedział podsekretarz Ardanowski. Dadał też, że Polska chce aktywnie uczestniczyć we wszelkich przemianach światowego sektora rolno – żywnościowego, stąd pomysł zaproszenia uczestników konferencji do naszego kraju.

Spotkanie nie dało jednak jasnej odpowiedzi w jaki sposób rozwiązać problemy rolno – żywnościowe krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Sprecyzowano natomiast pewne, założenia i wnioski, które mogą stanowić podstawę rozwoju rolnictwa w tych krajach:

- Wprowadzenie sztywnych reguł handlu międzynarodowego, respektujących prawa człowieka i bezpieczeństwo żywieniowe krajów słabiej rozwiniętych.

- Prawo do ochrony lokalnych rynków rynków państw biednych.

- Opracowanie takich planów rozwoju polityk rolnych, które gwarantują ochronę zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

- Zapewnienie odpowiednich dochodów rolnikom.

- Konieczność wprowadzenia mechanizmów przejrzystości cen, konsument musi dokładnie wiedzieć ile tak naprawdę dostaję producent.

Przedstwiciele organizacji reperezentujących afrykańskich rolników biją na alarm, jeśli wejdzie w życie umowa o partnerstwie pomiędzy UE i Afryką. Spowoduje to z pewnością zniszczenie rolnictwa afrykańskiego, a rolnikami jest ok. 65 proc. ludności zamieszkującej Afrykę. Dla porównania przedstawiciele rolników z „czarnego lądu” przytaczają fakty: w Afryce 5 proc. z budżetu przeznaczonych jest na wspieranie rolnictwa, z którym związane jest 65 proc. populacji. Natomiast w Unii Europejskiej 40 proc. budżetu jest przeznaczona na pomoc rolnikom, którzy stanowią 5 proc. populacji.

Afrykańscy rolnicy postulują odstąpienie od podpisania umowy o partnerstwie gopsodarczym na okres 15 lat, który pozwoli im się przygotować do konkurowania z krajami UE. Jednocześnie apelują do wiceminista Ardanowskiego by był rzecznikiem ich sprawy w rozmowach z polskim rządem oraz władzami UE.  

Źródło: Farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!