Reforma WPR musi odpowiedzieć na pytania dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego. Czy UE powinna zwiększyć produkcję żywności w związku z tym, co dzieje się na światowych rynkach?
Bezpieczeństwo żywnościowe to jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed nami w najbliższych latach. Zapotrzebowanie na żywność rośnie na całym świecie - zwłaszcza w Afryce i Azji - więc największy wzrost powinien mieć miejsce właśnie w Afryce i Azji. Tym niemniej UE odgrywa kluczową rolę - po pierwsze w utrzymaniu naszego potencjału produkcyjnego we wszystkich regionach Unii. Ale także w zakresie wiedzy i rad, które możemy przekazać. My także musimy zwiększyć naszą produkcję, ale najpierw trzeba się upewnić, że ten wzrost jest zrównoważony. To główny powód, dla którego zamierzamy stworzyć nowy zielony komponent płatności bezpośrednich po 2013 r.: poprawa zrównoważonego wzrostu dla długoterminowego, konkurencyjnego rolnictwa w Europie, wzrost produkcji, ale także jednocześnie sprostanie wyzwaniom, jakimi są utrata bioróżnorodności i zmiany klimatyczne.

Co w takim razie możemy zrobić, by uczynić rolnictwo europejskie bardziej konkurencyjnym?
Europejskie rolnictwo stało się bardziej konkurencyjne w ciągu kilku ostatnich lat.

Nasza polityka może zrobić jeszcze więcej, żeby wspierać konkurencyjność, zwłaszcza w krajach, gdzie nadal mają miejsce znaczące zmiany strukturalne. Jednakże chciałbym dodać, że jest różnica pomiędzy byciem dużym a byciem konkurencyjnym.
Europejskie rolnictwo jest różnorodne i ta różnorodność to atut. Nie ma jednego europejskiego modelu gospodarstwa rolnego.

Mówi pan, że ta różnorodność to atut, ale utrudnia ona wprowadzenie jednego efektywnego modelu zarządzania dla całej UE?
Nowa Wspólna Polityka Rolna, którą planuję, zapewni narzędzia do poprawy konkurencyjności europejskiego rolnictwa, które pomogą lepiej się odnaleźć w sytuacji braku rynkowej stabilności oraz skupić się na innowacjach - technicznych, środowiskowych i handlowych, jak również wiedzy, co jest konieczne dla budowania długoterminowej konkurencyjności. W przyszłej WPR chcę popierać narzędzia, które mogą pomóc mniejszym rolnikom znaleźć swoje miejsce na rynku, na przykład ułatwiając sprzedaż bezpośrednią.