Rosyjscy analitycy zauważają, że od momentu przystąpienia Rosji do WTO, w sierpniu ubiegłego roku, hurtowe ceny wieprzowiny spadły o 30 proc. Powodem gwałtownego spadku było zwiększenie importu zachodniej wieprzowiny.

Według premiera Rosji to wstyd, że sprzedawcy do tej pory nie zauważyli w swoich cennikach obniżek hurtowych cen wieprzowiny, po tym jak Rosja wstąpiła do WTO.

Z kolei Andrei Tsyganov, zastępca szefa Federalnej Służby Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócił uwagę, że ceny na sklepowych półkach zależą nie tylko od cen hurtowych ale w dużej mierze od kosztów związanych z promocją i z reklamą.

Miedwiediew stwierdził, że jest gotów wspierać pewne zmiany legislacyjne w celu naprawienia obecnej sytuacji, a ustawa która reguluje handel detaliczny powinna być znowelizowana.

Z drugiej strony większa podaż zachodniej tańszej wieprzowiny wpłynęła niekorzystnie na sytuację ekonomiczną tamtejszych producentów świń. Dlatego premier zauważył, że rząd dyskutuje nad dodatkowym zwiększeniem wsparcia finansowego tego sektora produkcji zwierzęcej.