Sawicki był we wtorek gościem "EU Day Celebration", Dnia Unii Europejskiej, zorganizowanego w Toronto przez Izbę Gospodarczą Unii Europejskiej. Umowa uławiająca handel między krajami UE w Kanadą ma, według planów, być podpisana w drugiej połowie 2011 r., podczas polskiej prezydencji.

Polska promuje na szerszą skalę swoje produkty spożywcze na branżowych międzynarodowych targach SIAL w Toronto, które zaczynają się w środę i potrwają do piątku (polskie ministerstwo rolnictwa jest jednym z wystawców). Sawicki zwrócił uwagę, że każdy producent z sektora rolno-spożywczego, sprawdzający możliwości wejścia na rynek kanadyjski, może zetknąć się w Kanadzie z barierami niespotykanymi na terenie Unii Europejskiej.

- Kanada stosuje wiele metod ochrony własnego rynku. Dotyczy to na przykład rynku zbożowego, na którym istnieje w Kanadzie obowiązek przeprowadzania transakcji handlowych przez jeden organizm. Ten przykład pokazuje odmienność kanadyjskiego systemu. Myślę, że wcale nie będzie łatwo dokończyć tę debatę o umowie o wolnym handlu - powiedział Sawicki. - Na pewno jednak ułatwi ona wymianę towarową. Na razie bilans wymiany handlowej produktów żywnościowych między Polską a Kanadą to margines, podczas gdy potencjały są znacznie większe. Nasi najwięksi partnerzy handlowi są w Unii Europejskiej. Przy tym niemało żywności sprzedajemy do Chin czy Stanów Zjednoczonych, więc dlaczego miałaby być pomijana Kanada.

W Kanadzie bardzo silnie przekonuje się konsumentów do wybierania tych produktów, które pochodzą od lokalnych farmerów. - Sądzę, że takie wzorce, patriotyzmu produktowego, przyjmą się także w Polsce. Na takich zasadach chcemy odbudować w Polsce miejscowe rynki, targowiska, funkcjonujące codziennie. Z jednej strony wpisuje się to w dążenie do ograniczania emisji dwutlenku węgla, ale z drugiej strony targowiska to po prostu miejsce dla produktów przetworzonych z gospodarstw na terenie gminy, która w polskich warunkach jest właśnie lokalnym rynkiem  - powiedział Sawicki. Do tego powinny dochodzić rynki regionalne, a do nich - rolnictwo o charakterze wysokowydajnym, towarowym, z bardzo mocno skoncentrowanym przetwórstwem, żeby mogło konkurować także na rynkach światowych.