Dotychczas oczekiwano, iż światowe zbiory tego zboża będą wyższe, aniżeli w sezonie poprzednim. W listopadzie po raz pierwszy Rada prognozuje, iż wyniosą one 810 mln t, czyli będą o 1 mln t niższe niż przed rokiem. Szacunki zbiorów pszenicy pozostały na poziomie 644 mln ton (-4,9% r/r).

Z drugiej strony Rada podniosła szacunki globalnego popytu na zboża o 1 mln t do 1 786 mln t (+1,6 proc.). Jednakże pełna analiza bilansu popytu i podaży w skali światowej wymaga uwzględnienia zapasów na początku sezonu 2010/11, które wg Rady rosły od sezonu 2007/08 i wyniosły 401 mln t (+ 29 mln t r/r). Oznacza to, iż całkowita podaż zbóż w bieżącym sezonie wyniesie 2 126 mln t wobec 2 159 mln t w sezonie poprzednim, co oznacza spadek o 1,5 proc.

Wg Rady niższe niż przed rokiem zbiory i wzrost popytu oznaczają spadek zapasów na koniec sezonu o 61 mln t do 340 mln ton na koniec czerwca 2011 roku. Jest to poziom zapasów końcowych wyższy od obserwowanego w sezonach rekordowo wysokich cen zbóż 2006/07 oraz 2007/08 odpowiednio o 21,0 proc. oraz 13,7 proc.

Stąd też oceniamy, iż notowany w okresie od lipca do listopada br. średni wzrost cen zbóż na rynku globalnym o 50 proc. nie wynika bezpośrednio ze zmian w bilansie popytu i podaży. Przyczyny silnych wzrostów należy raczej upatrywać zakazie eksportu zbóż z Rosji oraz wprowadzenia kontyngentów eksportowych przez Ukrainę, jak również wzrostu zainteresowania inwestorów rynkami terminowymi zbóż i innych surowców rolnych. Ponadto, wysokie ceny zbóż wspierane są napiętym bilansem na rynku roślin oleistych.

W przypadku samej UE całkowita podaż zbóż szacowana jest w listopadowym raporcie przez Radę na 326 mln t, czyli o 4 proc. niższym niż w sezonie ubiegłym. Jest to głębszy spadek w porównaniu z sezonem poprzednim, aniżeli w skali globalnej i wynika ze spadku zbiorów o 6,4 mln t r/r do 276 mln ton.

W przeciwieństwie do bilansu światowego w UE oczekuje się spadku zapotrzebowania na zboże o 1,2 proc. r/r do 270 mln ton. Jednakże, w związku z sytuacją w krajach regionu Basenu Morza Czarnego, eksport zbóż z UE szacowany jest na ponad 31 mln t, w porównaniu z niespełna 28 mln t w sezonie poprzednim. W rezultacie można oczekiwać, iż do końca przyszłego sezonu presja na utrzymanie się wysokich cen w UE, w tym również w Polsce, utrzyma się, jednakże perspektywy dalszych wzrostów są ograniczone.

Niemniej jednak przewidujemy, iż rynek zbóż nadal pozostanie silnie rozchwiany i będzie charakteryzować go duże zróżnicowanie cen w poszczególnych regionach UE.

Źródło: farmer.pl/portalspozywczy.pl/BGŻ

Podobał się artykuł? Podziel się!