- Spółdzielczość "jest alternatywną wizją modeli ekonomicznych, które mają za jedyny cel osiąganie zysku i ochronę interesów rynku" - napisał Benedykt XVI do dyrektora generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Brazylijczyka Jose Graziano Da Silvy z okazji Światowego Dnia Żywności obchodzonego we wtorek pod hasłem "Kooperatywy rolnicze żywią świat".

List odczytał na posiedzeniu FAO w siedzibie tej organizacji w Rzymie, z okazji obchodzonego również w 2012 r. Międzynarodowego Roku Spółdzielczości, abp Luigi Travaglino jako przedstawiciel papieża.

Benedykt XVI zwrócił w liście uwagę, że Dzień Żywności obchodzony jest w sytuacji, gdy następstwa kryzysu gospodarczego coraz bardziej uderzają w podstawy bytu człowieka, "łącznie z fundamentalnym prawem ludzi do wystarczającego i zdrowego wyżywienia".

Benedykt XVI broni (zachodniego) modelu spółdzielczości rolniczej jako skutecznego instrumentu zapewniającego "integralny i harmonijny rozwój człowieka".

Jednocześnie przeciwstawia ten instrument "modelom ekonomicznym, które wydają się działać jedynie w interesie rynku", m.in. poprzez wprowadzanie nowych technologii produkcji żywności bez odpowiednich badań dotyczących ich szkodliwości.

Wobec coraz większego zapotrzebowania na produkty żywnościowe obecność kooperatyw może w przekonaniu Benedykta XVI "położyć kres tendencjom do spekulowania podstawowymi produktami żywnościowymi" i do "wykupywania na wielką skalę użytków rolnych, co w wielu regionach świata oznacza wypędzanie ludności rolniczej".

Ludność rolnicza niezrzeszona w kooperatywach - dodaje papież - "jest zbyt słaba, aby bronić swych praw".
Benedykt XVI podkreślił też w orędziu do FAO, że Kościół katolicki zawsze popierał model spółdzielczy.

Uważa bowiem, że model ten nie ogranicza się do swego wymiaru ekonomicznego, lecz "służy społecznemu, kulturalnemu i moralnemu rozwojowi wszystkich, którzy należą do wspólnot, w których działają kooperatywy".
W ubiegłym tygodniu FAO ogłosiła, że jakkolwiek na świecie jest dziś o 132 miliony mniej ludzi głodnych niż przed 20 laty, 870 milionów ludzi wciąż cierpi codziennie z powodu głodu lub niedożywienia.

Dyrektor generalny FAO podkreślił, przemawiając do przedstawicieli rządów z całego świata, że kooperatywy rolnicze skutecznie bronią interesów rolników i konsumentów w wielu krajach.

- Odgrywają kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy, zmniejszaniu ubóstwa, zapewnianiu bezpieczeństwa wyżywieniowego. Przyczyniają się także do wydatnego wzrostu PKB w wielu krajach świata - podkreślił Da Silva.

Podobał się artykuł? Podziel się!