Średni poziom osiągalności cenowej żywności na świecie wzrósł z 50,5 pkt. do 51,7 pkt. w czwartym kwartale 2012 roku (gdzie 100 pkt. jest wynikiem najlepszym). Globalnie pierwsze miejsce w tej kategorii zajęły Stany Zjednoczone z 93,4 pkt., wyprzedzając prowadzącą dotąd Szwajcarię (92,6 pkt.). Najsłabszy wynik w badanej kategorii zajął ponownie Czad z 10,6 pkt.

Polska po raz pierwszy osiągnęła tak wysoki 72,5 punktowy poziom w ogólnej ocenie Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywności (w poprzednim kwartale otrzymała 71,9 pkt.). Tym samym utrzymała swoją 24 pozycję w rankingu. Stało się tak dzięki spadkowi cen żywności w Polsce i tym samym wzrostowi poziomu osiągalności cenowej o 2 dodatkowe punkty (z 73,8 pkt. we wrześniu 2012 roku do 75,3 pkt. obecnie).

- Polska w ostatniej aktualizacji Indeksu osiągnęła najwyższy dla siebie poziom punktacji - mówi Piotr Gill, dyrektor generalny DuPont Polska. - Zgodnie ze światowym trendem, zaważył na tym wzrost czynnika osiągalności cenowej, na którą składają się m.in. takie wskaźniki jak obecność programów dotyczących bezpieczeństwa żywności i dostępność finansowania dla rolników. Co ciekawe, od lipca 2012 roku utrzymują one najwyższą notę 100 pkt. - dodaje.

Aktualizacja czynnika osiągalności cenowej przedstawia zmiany światowych cen żywności, które są mierzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). EIU weryfikuje zmiany poziomu cen wskazane przez FAO dla poszczególnych państw, biorąc pod uwagę historyczny związek pomiędzy wahaniami cen żywności w ujęciu globalnym i krajowym. Ostateczna wartość wskaźnika dla konkretnego państwa uwzględnia również zmiany poziomu PKB na przestrzeni badanego kwartału. Metoda ta gwarantuje najwyższy poziom weryfikacji zmiany cen żywności, które mogą istotnie wpłynąć na zwiększenie lub obniżenie poziomu bezpieczeństwa żywności w danym państwie.

- Istnieje prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych miesięcy bezpieczeństwo żywności poprawi się na świecie, o ile nie będzie żadnych poważnych anomalii pogodowych - mówi Leo Abruzzese, Director of Global Forecasting at the Economist Intelligence Unit. - Oczekujemy, że ceny pszenicy w pierwszym kwartale tego roku zmniejszą się o około 6 procent w stosunku do ostatniego kwartału 2012 roku dodał.